Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie naprawy uszkodzeń elewacji po pożarze mieszkania nr 32 w budynku położonym przy ul. Jachowicza 44 w Płocku

20.12.2022 | 13:06

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Jachowicza 44 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na:


Naprawy uszkodzeń elewacji po pożarze mieszkania nr 32 w budynku położonym przy ul. Jachowicza 44 w Płocku”


Termin realizacji: do ustalenia (w zależności od warunków pogodowych).

Zakres prac :

  1. Mycie i czyszczenie elewacji – ok 90 m2;

  2. Wymiana uszkodzonego docieplenia ścian wraz z ponownym wykonaniem tynku i pomalowaniem;

  3. Czyszczenie i malowanie balustrad loggii – 2 szt.

  4. Demontaż uszkodzonej i montaż nowej osłony loggii mieszkania nr 32;

  5. Skucie posadzki loggii mieszkania nr 32 celem wykonania nowej izolacji i obróbki blacharskiej wraz z odtworzeniem warstw;

  6. Wykonanie szczegółowego kosztorysu;

  7. Inne roboty towarzyszące, w tym rusztowania, wniosek o zajęcie pasa drogowego itp.

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1);

  2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i złożenie oświadczeń (zał. Nr 2).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 03.01.2023 r. do godz. 10:00.Naprawy uszkodzeń elewacji po pożarze mieszkania nr 32 w budynku położonym przy ul. Jachowicza 44 w Płocku”


"Nie otwierać przed dniem 03.01.2023 r. do godz. 10.15”


Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Ogloszenie - Jachowicza 44.pdf

Pobierz plik: Druk oferty - Jachowicza 44.pdf

Pobierz plik: Oswiadczenie Wykonawcy - Jachowicza 44.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30