Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kolegialnej 26C w Płocku

22.10.2021 | 12:40

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kolegialnej 26C w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jakubowskiego 11 w Płocku

22.10.2021 | 12:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jakubowskiego 11 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku

18.10.2021 | 14:40

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 41A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15C w Płocku

18.10.2021 | 14:37

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ponownie ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 41A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 15C w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 13C w Płocku

18.10.2021 | 14:34

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 13C w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 40 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 7 w Płocku

18.10.2021 | 14:31

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 7 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu schodów wejściowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Dojazd 13

11.10.2021 | 14:50

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dojazd 13 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na remont schodów wejściowych do dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dojazd 13 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej o napięciu obniżonym do 24V w głównych ciągach piwnicznych i boksach piwnicznych w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku

11.10.2021 | 14:47

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 10, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej o napięciu obniżonym do 24V w głównych ciągach piwnicznych i boksach piwnicznych w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku frontowego mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku wraz z wszelkimi uzgodnieniami.

11.10.2021 | 12:19

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku frontowego mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku wraz z wszelkimi uzgodnieniami.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 18

15.09.2021 | 13:53

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Polnej 18 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na remont klatek schodowych (8 szt.) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 18 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na malowanie ścian i sufitów głównych ciągów piwnicznych w nieruchomości położonej przy ul. Bartniczej 4 w Płocku

14.09.2021 | 09:21

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartniczej 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na malowanie ścian i sufitów głównych ciągów piwnicznych w nieruchomości położonej przy ul. Bartniczej 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym, gminnym znajdującym się przy ul. Dobrzyńskiej 12/1 w Płocku

10.09.2021 | 08:30

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym, gminnym znajdującym się przy ul. Dobrzyńskiej 12/1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej o napięciu obniżonym do 24V w głównych ciągach piwnicznych i boksach piwnicznych w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku

07.09.2021 | 15:09

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 10, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej o napięciu obniżonym do 24V w głównych ciągach piwnicznych i boksach piwnicznych w nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wymianę pokrycia dachowego na fragmencie (w obrębie lokalu nr 19, strychu, klatki schodowej nr 2 i lukarn – ok ½ powierzchni dachu) budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 9

07.09.2021 | 14:50

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wymianę pokrycia dachowego na fragmencie (w obrębie lokalu nr 19, strychu, klatki schodowej nr 2 i lukarn – ok ½ powierzchni dachu) budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 9

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kolegialnej 33

07.09.2021 | 13:31

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kolegialnej 33 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku

23.08.2021 | 13:46

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 4, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na remont pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Obrońców Westerplatte 3, 3/1 oraz 5 w Płocku

23.08.2021 | 11:22

Wspólnota Mieszkaniowa budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 3, 3/1, 5 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na budowę altany śmietnikowej w konstrukcji stalowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Obrońców Westerplatte 3, 3/1 oraz 5 w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym

20.08.2021 | 11:43

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 4, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę pokrycia dachowego na fragmencie budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w Płocku

19.08.2021 | 09:46

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wymianę pokrycia dachowego na fragmencie (w obrębie lokalu nr 19, strychu, klatki schodowej nr 2 i lukarn – ok ½ powierzchni dachu) budynku położonego przy ul. Obrońców Westerplatte 9...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym

11.08.2021 | 10:34

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 20/1, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie i montaż elementów 1 szt. altanki śmietnikowej zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem zlokalizowaną zgodnie z planem sytuacyjnym...

czytaj więcej »
[1] [2] [3]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30