Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w lokalach mieszkalnych

22.05.2019 | 13:06

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w lokalach mieszkalnych, gminnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Kolegialnej 29/1

22.05.2019 | 10:54

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/1 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kolegialnej 29/1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Wyszogrodzkiej 34/1 w Płocku

20.05.2019 | 11:10

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Wyszogrodzkiej 34/1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

07.05.2019 | 14:36

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

07.05.2019 | 14:28

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych w budynku przy ul. Gałczyńskiego 20/1 w Płocku

07.05.2019 | 08:29

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Gałczyńskiego 20/1 w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

25.04.2019 | 10:41

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 8, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Na Skarpie 8 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie demontażu istniejącej altanki śmietnikowej wraz z wykonaniem płyty betonowej pod posadowienie nowej altanki na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2

19.04.2019 | 09:12

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie demontażu istniejącej altanki śmietnikowej wraz z wykonaniem płyty betonowej pod posadowienie nowej altanki i robotami towarzyszącymi na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie montażu 17 szt. wskaźników rozwarcia rys na siedmiu budynkach mieszkalnych gminnych

18.04.2019 | 08:52

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza ponowne wszczęcie procedury wyboru oferty na: montaż 17 szt. wskaźników rozwarcia rys na siedmiu budynkach mieszkalnych gminnych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

12.04.2019 | 08:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji domofonowej typu WEKTA wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont elewacji, balustrad balkonowych, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Tumskiej 5

09.04.2019 | 14:26

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Tumskiej 5 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu elewacji, balustrad balkonowych, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Tumskiej 5.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Kredytowej 1 w Płocku

02.04.2019 | 13:19

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Kredytowej 1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku

02.04.2019 | 13:09

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jachowicza 42 w Płocku

czytaj więcej »

MZGN TBS działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 ogłasza wybór na wykonanie usługi w zakresie Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym.

01.04.2019 | 13:19

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. W Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Jaśminowa 4 w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie:

"Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 4 oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Płocku"

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych w budynku przy ul. Kolegialnej 43A

29.03.2019 | 09:50

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości ul. Kolegialna 43A w Płocku , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie uszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej metodą polimeryzacji przy użyciu emulsji PRODORAL w budynku mieszkalnym przy ul. Gałczyńskiego 3 w Płocku

28.03.2019 | 09:43

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie uszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej metodą polimeryzacji przy użyciu emulsji PRODORAL w budynku mieszkalnym przy ul. Gałczyńskiego 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania na „Konserwacja zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu”

26.03.2019 | 07:54

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, informuje, że w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie:

„Konserwacja zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp z o. o. w Płocku”.

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium postępowania w trybie wyboru oferty, została wybrana oferta firmy :

Zakład Usług Ogrodniczych” ARBOR” Marek Klikczyński 09-400 Płock, ul. Dobrzyńska 111.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykoanie malowania elewacji szczytowych budynku położonego przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku

25.03.2019 | 14:32

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 4 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: malowanie elewacji szczytowych budynku położonego przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie montażu altanki śmietnikowej na działce nr 147/36 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku

25.03.2019 | 10:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 7 i Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 7/1, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie montażu altanki śmietnikowej na działce nr 147/36 przy ul. Obrońców Westerplatte w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na naprawę pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi oraz renowację kominów budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8.

21.03.2019 | 14:08

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 8 zaprasza do złożenia oferty cenowej na naprawę dachu budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 8

czytaj więcej »
[1] [2] [3]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30