Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wymianę 29 kpl ciepłomierzy lokalowych dn 15, q = 0,6 m3/h

14.08.2019 | 11:22

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza ponowne wszczęcie procedury wyboru oferty na wymianę 29 szt kompletów ciepłomierzy lokalowych dn = 15, q = 0,6 m3/h ...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 17B w Płocku

14.08.2019 | 11:19

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sienkiewicza 17B w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Zduńskiej 9A w Płocku

14.08.2019 | 11:17

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza ponowne wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Zduńskiej 9A w Płocku...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

01.08.2019 | 13:35

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na wykonanie wycinki 3 szt drzew przy ul. Słowackiego 2

25.07.2019 | 08:26

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na: 1. wykonanie wycinki 3 szt drzew: a: wycinki 1 szt klonu zwyczajnego o obwodzie pnia w pierśnicy 130 cm (oznaczonego nr 1 na rysunku) b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 145 cm (oznaczonego nr 2 na rysunku) b: wycinki 1 szt klonu srebrzystego o obwodzie pnia w pierśnicy 170 cm (oznaczonego nr 3 na rysunku) 2. wykonanie nowych nasadzeń w postaci 6 szt. klonu zwyczajnego „Globosum” o obwodzie pnia na wysokości 100 cm – min. 16 cm na działce nr 339/5 przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę instalacji WLZ, oświetleniowej, przyzywowej, odgromowej w budynku przy al. Jachowicza 42

23.07.2019 | 14:56

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. Jachowicza 42 w Płocku, ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji WLZ na klatkach schodowych, instalacji oświetleniowej klatek schodowych, instalacji przyzywowej i instalacji oświetleniowej piwnic ciągów komunikacyjnych i piwnic lokatorskich oraz wykonanie instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy al. Jachowicza 42 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie rozbiórki elementów zagospodarowania terenu znajdujących na zapleczu budynków mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 13BC, 15ABC i 17ABC w Płocku

05.07.2019 | 09:13

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu znajdujących się na działkach przynależnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Sienkiewicza 13BC, Sienkiewicza 15ABC i Sienkiewicza 17ABC w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

26.06.2019 | 09:24

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na „Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

24.06.2019 | 09:11

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

'Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku ”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM–TBS Sp. z o. o. w P

24.06.2019 | 08:37

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na :

„Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo - spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.”

została wybrana oferta złożona przez :

Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich 09-402 Płock, ul. Gradowskiego 30

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenieo wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku

07.06.2019 | 14:28

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 7 administrowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego połozonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku

07.06.2019 | 14:20

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy al. Jachowicza 42, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na docieplenie budynku mieszkalnego położonego przy al. Jachowicza 42 w Płocku, wraz z wykonaniem robót towarzyszących...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna

06.06.2019 | 14:55

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. 1 Maja 1 – Kolegialna 13 w Płocku zaprasza do składania ofert na „Remont budynków przy ul. 1 Maja 1 – budynek frontowy i oficyna w zakresie zgodnym z projektem technicznym i załącznikami – przedmiarami robót”.

czytaj więcej »

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

05.06.2019 | 08:44

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

czytaj więcej »

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

05.06.2019 | 08:38

Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont drzwi wejściowych i balkonu w budynku przy ul. Grodzkiej 14

03.06.2019 | 14:56

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu drzwi wejściowych oraz remontu balkonu w budynku położonym przy ul. Grodzkiej 14 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Żyznej 39

28.05.2019 | 10:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Żyznej 39 z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A ogłasza wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: “Remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Żyznej 39 w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Kolegialnej 29/1

22.05.2019 | 10:54

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/1 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kolegialnej 29/1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

07.05.2019 | 14:36

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

07.05.2019 | 14:28

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

czytaj więcej »
[1] [2] [3]       następna strona


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30