Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonywanie bieżącej konserwacji urządzeń i podzespołów wchodzących w skład instalacji domofonowej w klatkach schodowych nr I do IV budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kredytowej 3

14.04.2023 | 14:59

                                                    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowej 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonywanie bieżącej konserwacji urządzeń i podzespołów wchodzących w skład instalacji domofonowej w klatkach schodowych nr I do IV budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kredytowej 3 w Płocku


Termin realizacji: 12 miesięcy.


Zakres podstawowych prac :

 • okresowe przeglądy i regulacje

 • usuwanie wszystkich usterek wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów

 • konserwację i naprawy kasety rozmownej

 • naprawę wzmacniacza elektroniki i zasilacza

 • naprawę tras kablowych

 • naprawę i konserwację elektrozaczepu

 • naprawę aparatów lokatorskich (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych)

 • wymianę uszkodzonych przewodów instalacji domofonowej

Ostateczny zakres prac ustalić z Inspektorem Nadzoru Panem Adamem Kubiakiem podczas wizji lokalnej.
Warunki udziału :

 1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

 2. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

 3. Dokonanie wizji lokalnej budynku Kredytowa 3 – przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Adam Kubiak, tel. 512091549


Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 28.04.2024 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Kredytowa 3, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 i Pan Adam Kubiak, – tel. 512091549 w godzinach pracy od 8:00 do 15:00 .


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: formularz oferty Kredytowa 3.pdf

Pobierz plik: umowa Kredytowa 3 konserwacja domof.pdf

Pobierz plik: zal 2 - Kredytowa 3 - wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30