Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych w budynku przy ul. Pszczelej 2 w Płocku

16.05.2023 | 12:55

                                OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Pszczela 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych w budynku

przy ul. Pszczela 2 w Płocku

Termin realizacji: do 20.09.2023r.

Zakres robót obejmuje : wymianę zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne Danfoss z głowicami cieczowymi, montaż zaworów powrotnych, regulację hydrauliczną i uruchomienie instalacji. W budynku jest 216 lokali mieszkalnych, 3 węzły cieplne. Zawory grzejnikowe o średnicach Dn10 i Dn 15, szacunkowa ilość grzejników 540szt.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii pokój

nr 8 ul. Sienkiewicza 13A, nie później niż do dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00. W ofercie

należy określić cenę jednostkową kompletu: zawór grzejnikowy i zawór powrotny.

Rozliczenie nastąpi powykonawczo (ilość na podstawie pokwitowań lokatorskich). Inwestor

przewiduje płatność 3 etapową.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 24A, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:00 .


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30