Przetargi i aukcje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie czystości i porządku - Wspólnoty Mieszkaniowe administrowane przez MZGM-TBS Sp. z o.o.

19.01.2024 | 08:46

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy

ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, ogłasza wybór ofert  na wykonanie usługi w zakresie: „Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku”.

Termin składania ofert:: do 02.02.2024 r.oku do godz. 10:00

 

Pobierz plik: Ogloszenie o wszczeciu postpepowania w trybie wyboru ofert na utrzymanie czystosci i porzadku -wspolnoty mieszkaniowe.pdf

Pobierz plik: Zalacznik Nr 7 do ogloszenia oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf

Pobierz plik: sprostowanie Zalacznika nr 1 do ogloszenia.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30