Wybory ofert

Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert na wymianę 505 szt wodomierzy lokalowych na wodomierze z odczytem radiowym w 16 budynkach mieszkalnych gminnych

07.03.2023 | 13:48

Płock, dn. 07.03.2023 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając jako Administrator w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku reprezentującego Gminę - Miasto Płock ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

przeniesienie własności, dostarczenie Zamawiającemu i wymianę we wskazanych lokalach mieszkalnych, 272 szt. wodomierzy zimnej wody z odczytem radiowym oraz 233 szt. wodomierzy ciepłej wody użytkowej z odczytem radiowym w 16 budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZGM-TBS sp. z o.o. w Płocku.

Termin realizacji: do 16.06.2023 r.

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)

  2. Zapoznanie się z opisem zakresu prac i obowiązkach wykonawcy (zał 2)

  3. Zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami udziału w postępowaniu (zał. 3)

Kryteria wyboru ofert:

wartość ofertowa brutto - 80%

okres gwarancji - 20%

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba MZGM-TBS sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Sienkiewicza 13A, pokój nr 8 nie później niż do dnia 14.03.2023 r. do godz. 12:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Oferta na przeniesienie własności, dostarczenie Zamawiającemu i wymianę we wskazanych lokalach mieszkalnych, 272 szt. wodomierzy zimnej wody z odczytem radiowym oraz 233 szt. wodomierzy ciepłej wody użytkowej z odczytem radiowym w 16 budynkach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZGM-TBS sp. z o.o. w Płocku. Nie otwierać przed dniem 14.03.2023 r. godz. 12:00.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2023 r. o godz. 12:15. w siedzibie MZGM TBS ul. Sienkiewicza 13A w Płocku, pokój 22. Wynik postępowania w trybie wyboru oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno–Inwestycyjnego pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od 07:30 do 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana formularz oferty Zal 1.pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana - zakres - Zal 2 .pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana - warunki udzialu - zal 3.pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana - wykaz uslug - zal 4.pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana - oswiadczenie o zatrudnieniu Zal 5.pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana - klauzula informacyjna RODO Zal 6.pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana - umowa Zal 7.pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana - zgl odbioru czesciowego Zal 3 do Umowy.pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana zgl odbioru koncowego Zal 4 do Umowy.pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana oswiadczenia Wykonawcy - podatek VAT Zal 5 do Umowy.pdf

Pobierz plik: Wodomierze radiowe wymiana - gwarancja Zal 6 do Umowy.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30