Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2A w Płocku

17.05.2023 | 10:12


O G Ł O S Z E N I E


                           O WYBORZE OFERT

 


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dobrzyńska 2A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany zaworów grzejnikowych w budynku

przy ul. Dobrzyńskiej 2A w Płocku


Termin realizacji: do 20.09.2023r.

Zakres robót obejmuje : wymianę zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne Danfoss z głowicami cieczowymi, montaż zaworów powrotnych, regulację hydrauliczną i uruchomienie instalacji. W budynku jest 39 lokali mieszkalnych i 5 użytkowych. Zawory grzejnikowe o średnicach Dn10 i Dn 15, szacunkowa ilość grzejników 100szt.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii pokój

nr 8 ul. Sienkiewicza 13A, nie później niż do dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00. W ofercie

należy określić cenę jednostkową kompletu: zawór grzejnikowy i zawór powrotny.

Rozliczenie nastąpi powykonawczo (ilość na podstawie pokwitowań lokatorskich).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 24A, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:00 .


Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30