Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie modernizacji 1 szt klatki schodowej w budynku przy ul.Kredytowa 1 w Płocku

26.07.2023 | 09:54

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie modernizacji 1 szt klatki schodowej w budynku przy ul. Kredytowa 1 w Płocku

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowa 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego s.p. z o.o. w płocku, ogłasza


wybór ofert


na wykonanie modernizacji 1 szt klatki schodowej w budynku przy ul. Kredytowa 1 w Płocku


Termin realizacji: do uzgodnienia,


Zakres podstawowych robót:


 • zabudowa biegów schodowych

 • wyrównanie podłoża na spocznikach

 • ułożenie płytek gresowych na biegach schodowych i spocznikach

 • emulsyjne malowanie sufitów i ścian

 • malowanie olejne ścian (lamperia)

 • malowanie olejne balustrady i szafek

 • demontaż pochwytu poręczy balustrady schodowej z PCV

 • montaż pochwytu drewnianego na poręczy balustrady schodowej

 • przycięcie drzwi do lokali mieszkalnych


Ostateczny zakres prac ustalić z Członkiem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej (tel. 507-109-692)

i Inspektorem Nadzoru Wiesławem Frydrysiakiem (tel. 24-364-03-25) podczas wizji lokalnej


Warunki udziału:

 • Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

 • Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie wizji lokalnej i zakresu robót

 • Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia

  niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty

  wykonanie w ciągu 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym

  charakterze (zał. Nr 2)

 • Dokonanie wizji lokalnej budynku Kredytowa 1 z przedstawicielem Zarządu Wspólnoty

  (tel 507-109-692 i przedstawicielem administratora MZGM-TBS sp. z o.o.

  Wiesławem Frydrysiakiem pok. Nr 22, Tel. 24-364-03025


Ofertę należy złożyć w zamkniętej opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBSSp. z o.o.

Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 04.08.2023 r. godz.10°º Wartość robót należy określić przy złożeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadani)


Oferty będą przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Kredytowa 1, który dokona wyboru wykonawcy

Wszelkich informacji udziela pracownik działu technicznego Wiesław Frydrysiak tel. 24 364 03 25

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny


 

Pobierz plik: formularz oferty Kredytowa 1.pdf

Pobierz plik: zal 2 - Kredytowa 1- wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30