Wybory ofert

ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie altany śmietnikowej dla budynku położonego przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku

02.10.2023 | 14:17

Płock dn.02.10.2023r.

Ogłoszenie o wyborze ofert

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. w Płocku, ogłasza wszczęcie postępowania w trybie wyboru ofert na:

wykonanie altany śmietnikowej dla budynku położonego przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót : określony w projekcie

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie projektu (zał nr 3), wizji lokalnej i ustaleń

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej przy udziale przedstawiciela administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pana Wiesława Frydrysiaka, tel. 24 364-03-25

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 10.10.2023 r. do godz. 12:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe, uwzględniające wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania.

Oferty zostaną przekazane do rozpatrzenia Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Jaśminowej 1.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. nr 22, tel. 24 364-03-39 i Pan Wiesław Frydrysiak, pok nr 22, tel. 24 364-03-25 w godzinach pracy od 800 do 1500 .


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Jasminowa 1 - altana - formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Jasminowa 1 - altana - wykaz robot Zal 2.pdf

Pobierz plik: Jasminowa 1- altana - projekt Zal 3.pdf

Pobierz plik: przedmiar altanka Jasminowa 1.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30