Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont klatki schodowej budynku położonego przy ul. Bielskiej 38 w Płocku

09.10.2023 | 13:58

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Bielskiej 38 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na:

Remont klatki schodowej budynku położonego przy ul. Bielskiej 38 w Płocku”

Zakres prac :

A) Branża elektryczna:

- wymiana WLZ;

- remont instalacji oświetleniowej;

- remont instalacji przyzywowej;

B) Branża budowlana:

- wykonanie gresów na schodach wraz z drobnymi naprawami podłoża i wykonaniem cokolików z gresu, ze skuciem istniejącego cokołu;

- przełożenie mocowania istniejących balustrad schodowych na policzki schodów;

- wymiana pochwytu, malowanie balustrad;

- usunięcie lamperii z farby olejnej;

- wykonanie gładzi nad lamperią;

- malowanie ścian farbą lateksową, sufitów farbą emulsyjną;

- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego (na wysokość 1,5 m);

- wykucie ościeżnicy wraz z obrobieniem ścian (przejście z wiatrołapu) – usunięcie ościeżnicy;

- malowanie rur, grzejników itp.;

- remont pomieszczenia wózkowni – likwidacja luksferów, malowanie ścian, wymiana drzwi.

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1);

  2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót i złożenie oświadczeń (zał. Nr 2).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej jn. kopercie w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o. o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 20.10.2023 r. do godz. 10:00.Remont klatki schodowej budynku położonego przy ul. Bielskiej 38 w Płocku”


Nie otwierać przed dniem 20.10.2023 r. do godz. 10.15”

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod nr tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu lub odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Formularz - Bielska 38.pdf

Pobierz plik: Oswiadczenie - Bielska 38.pdf

Pobierz plik: Przedmiar - branza elektryczna - Bielska 38.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30