Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie posadzki betonowej w piwnicy budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w Płocku

27.10.2023 | 10:09

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie posadzki betonowej w piwnicy budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w Płocku.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w imieniu, której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na:

Wykonanie posadzki betonowej w piwnicy budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w Płocku

Zakres prac:

  • Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie

  • Wykonanie posadzki betonowej

  • Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych piwnicznych od dołu

Warunki udziału

  1. złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym zał. Nr 1

  2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu przeprowadzenia robót celem zweryfikowania przedmiaru, uzgodnień prac, złożenie oświadczenia zał. NR 2

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM - TBS sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 13 A w Płocku, w Kancelarii pokój nr 8 (parter) nie później niż do dnia

03.11.2023 r. do godziny 10:00

Opisanie koperty

Wykonanie posadzki betonowej w piwnicy budynku położonego przy ul. Słodowej 4 w Płocku

Nie otwierać przed dniem 03.11.2023 r. do godz.10:05

Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru Wykonawcy

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno – Inwestycyjnego pod numerem tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednego wariantu lub odwołania ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: formularz oferty Slodowa 4 posadzka.pdf

Pobierz plik: Oswiadczeni zal nr 2 Slodowa 4 posadzka.pdf

Pobierz plik: przedmiar posadzka Slodowa 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30