Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu balkonów przynależnych do lokali mieszkalnych nr 11 i 14 (III i IV piętro) budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

08.03.2024 | 09:38

Płock dn.06.03.2024r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 6, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie remontu balkonów przynależnych do lokali mieszkalnych nr 11 i 14 (III i IV piętro) budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

  1. zerwanie płytek i starej wylewki

  2. usunięcie fragmentu docieplenia w celu wywinięcia izolacji, wyrównanie powierzchni płyty, zagruntowanie i położenie izolacji z wywinięciem na ścianę na szerokości balkonu, wykonanie obróbek blacharskich po obwodzie balkonu

  3. wykonanie nowej wylewki, położenie płytek ceramicznych i pomalowanie barierek

  4. zerwanie odspojonych fragmentów na spodniej powierzchni balkonów, uzupełnienie , wyrównanie i pomalowanie spodniej powierzchni

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie wizji lokalnej i ustaleń

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej budynku Jaśminowa 3

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 29.03.2024 r. do godz. 1000. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Na Skarpie 6, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 w godzinach pracy od 800 do 1500 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Na Skarpie 6 remont balkonow formularz oferty Zal 1.doc

Pobierz plik: Na Skarpie 6 remont balkonow wykaz robot Zal 2.doc

Pobierz plik: Na Skarpie 6 remont balkonow ogloszenie.doc

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30