Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na zakup i montaż 6 szt tablic ogłoszeniowych o wymiarach 110x61 cm z przesuwanymi skrzydłami, zamykanymi na zamek z kluczykiem , tablice wykonane w wersji slim i przystosowane do użytku wewnętrzn

11.06.2024 | 08:27

                                                    OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słodowej 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na zakup i montaż 6 szt tablic ogłoszeniowych o wymiarach 110x61 cm z przesuwanymi skrzydłami, zamykanymi na zamek z kluczykiem , tablice wykonane w wersji slim i przystosowane do użytku wewnętrznego (dokładne warunki wykonania i montażu tablic ustalić z Zarządem Wspólnoty tel. 730574669)

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

  1. zakup lub wykonanie tablic informacyjnych

  2. montaż tablic

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym ( zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie wizji lokalnej i ustaleń z Zarządem Wspólnoty

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej w obecności Zarządu Wspólnoty – tel. 730574669

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 25.06.2024 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Słodowa 1, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 w godzinach pracy od 8:00 do 15:00 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: formularz oferty Slodowa 1 tablice.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot tablice.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 16.30
piątek                      7.30 - 15.30