Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Dostawa Peletu wraz z konserwacją kotłowniznak NO 7/TI/ZBK/2023

16.11.2023 | 13:00

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). na ,, Dostawę (zakup i dostarczenie) biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków gminnych położonych przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42w Płocku, administrowanych przez MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni” - znak NO 7/TI/ZBK/2023

    

 

Pobierz plik: Ogloszenie o zam 16.11.2023.pdf

Pobierz plik: SWZ Pelett 2024_.pdf

Pobierz plik: Zal 6.projektowane postanowienia umowy pelet.pdf

Pobierz plik: Formularz edytowalny Pelet.doc

Pobierz plik: Zalaczniki edytowalne od 1 do 4a.doc

Pobierz plik: Inf. o kwocie jaka zam. zamierza przeznaczyc. pelet .pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30