Informacje

W związku z podjętymi w dniu 25 marca 2021 roku przez Rade Miasta Płocka Uchwałami:
1. nr 488/XXIX/21;
2. nr 489/XXIX/21
nastąpiła zmiana w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, polegająca na tym, iż mieszkańcy lokali w zabudowie wielorodzinnej zobowiązani są do umieszczania odpadów takich jak: meble i odpady wielkogabarytowe,opony od samochodów osobowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- bezpośrednio przy altanie śmietnikowej, najwcześniej na jeden dzień przed planowanym dniem odbioru odpadów tego rodzaju.
W pozostałych przypadkach, odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie instalacji Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. w Kobiernikach.

Więcej informacji zamieszczono poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

 

Pobierz plik: w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Plocka ze zmianami.pdf

Pobierz plik: w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych ze zmianami.pdf

Pobierz plik: Informacja o zmianie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30