Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wyborze ofert - K. Wielkiego 12 m. 4 - wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w lokalu mieszkalnym

05.02.2016 | 08:58

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. K. Wielkiego 12 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty - Uprzątnięcie strychu w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 3

04.02.2016 | 09:02

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na " Uprzątnięcie strychu w III klatce schodowej wraz z wywiezieniem i utylizacją uprzątniętych ruchomości w budynku położonym przy ulicy Obrońców Westerplatte w Płocku"

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty - Wykonanie Dezynsekcji w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 3

04.02.2016 | 08:56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na: 1. Wykonanie dezynsekcji części wspólnych budynku obejmujących: klatki schodowe, korytarze piwniczne, węzeł cieplny, pomieszczenie pralni, strych w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte w Płocku 2. Wykonanie dezynsekcji w lokalach mieszkalnych i przynależnych piwnicach w ww. budynku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Tumska 9A - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatki schodowej z wszelkimi uzgodnieniami

01.02.2016 | 13:12

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Tumska 9A w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu klatki schodowej budynku przy ul. Tumska 9A w Płocku wraz z nadzorem autorskim i wszelkimi uzgodnieniami (w tym konserwatora zabytków) oraz uzyskaniem mapy zasadniczej.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty- Dostawa książeczek opłat

29.01.2016 | 14:40

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na "Dostawę książeczek opłat dla lokali zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o. w Płocku"

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Jaśminowa 3 - wykonywanie konserwacji i obsługi bieżącej antenowej instalacji zbiorczej w budynku mieszkalnym

27.01.2016 | 08:04

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonywanie czynności związanych z obsługą bieżącą i konserwacją Antenowej Instalacji Zbiorczej znajdującej się w 6 klatkowym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku. W budynku znajdują się 162 lokale mieszkalne.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę artykułów spożywczych

22.01.2016 | 13:08

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku ogłasza: wybór oferty na dostawę artykułów spożywczych

czytaj więcej »

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. poszukuje do pracy: Samodzielnej księgowej

21.01.2016 | 13:27

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. poszukuje do pracy: Samodzielnej księgowej Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: • wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości lub ekonomii • doświadczenie w pracy w dziale finansowo-księgowym, w tym doświadczenie w sporządzaniu deklaracji podatkowej VAT • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office • praktyczna znajomość, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , podatku VAT, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych • samodzielność, rzetelność, terminowość , biegłość w interpretacji przepisów Osoba zatrudniona na stanowisku Księgowa będzie odpowiadała m.in. za: • dekretowanie i księgowanie dokumentów zakupu, sprzedaży, ogólnych • kwalifikowanie, księgowanie operacji i zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym oraz rachunkowym • przygotowywanie rejestrów VAT • sprawdzanie, analiza i weryfikacja dokumentów pod względem podatku VAT • monitorowanie ryzyka podatkowego w zakresie VAT • uzgadnianie kont księgowych • udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Skłodowskiej 3 - remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

20.01.2016 | 11:25

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Skłodowskiej 3 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu klatki schodowej w budynku położonym przy ul. Skłodowskiej 3 w Płocku

czytaj więcej »

HARMONOGRAM KOSZENIA TRAW

23.10.2015 | 11:57

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, iż w dniach od 26.10.2015 do 10.11.2015r. zaplanowano kolejny etap prac związanych z koszeniem traw na terenach zielonych w obrębie Państwa budynków. W związku z powyższym, w celu umożliwienia firmie realizującej usługę sprawnego wykonania prac, jak również uniknięcia zanieczyszczenia, bądź ewentualnego uszkodzenia aut, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli pojazdów o nie parkowanie ich w tym terminie w miejscach przylegających bezpośrednio do trawników i żywopłotów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram koszenia traw dla poszczególnych nieruchomości z podziałem na właściwe Rejony Obsługi Mieszkańców. Jednocześnie informujemy, iż terminy ujęte w harmonogramie mogą ulec zmianie, o czym MZGM-TBS S p. z o.o. niezwłocznie poinformuje mieszkańców. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

KOMUNIKAT - HARMONOGRAM KOSZENIA TRAW

18.08.2015 | 09:57

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, iż w dniach od 19.08.2015 do 05.09.2015r. zaplanowano kolejny etap prac związanych z koszeniem traw na terenach zielonych w obrębie Państwa budynków. W związku z powyższym, w celu umożliwienia firmie realizującej usługę sprawnego wykonania prac, jak również uniknięcia zanieczyszczenia, bądź ewentualnego uszkodzenia aut, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli pojazdów o nie parkowanie ich w tym terminie w miejscach przylegających bezpośrednio do trawników i żywopłotów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram koszenia traw dla poszczególnych nieruchomości z podziałem na właściwe Rejony Obsługi Mieszkańców. Jednocześnie informujemy, iż terminy ujęte w harmonogramie mogą ulec zmianie, o czym MZGM-TBS S p. z o.o. niezwłocznie poinformuje mieszkańców. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - zebranie odpadów nagromadzonych na przyległych terenach i osiedlowych wraz z uprzątnięciem terenu, stanowiących własność Gminy Miasto Płock

14.08.2015 | 12:35

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy - Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: "Zebranie odpadów nagromadzonych na przyległych terenach i osiedlowych wraz z uprzątnięciem terenu, stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o." została wybrana oferta złożona przez firmę

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30