Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dozorowanie i ochronę mienia budynku i terenu przyległego przy ul. Polnej 7 [POSTĘPOWANIE ODWOŁANE]

04.05.2015 | 09:43

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 ogłasza wybór oferty na dozorowanie i ochronę mienia budynku i terenu przyległego przy ulicy Polnej 7 w Płocku. [POSTĘPOWANIE ODWOŁANE]

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - dostawa 8 szt. komputerów stacjonarnych dla MZGM - TBS Sp. z o.o.

30.04.2015 | 09:29

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na „ Dostawę (zakup lub wytworzenie i dostarczenie) 8 sztuk komputerów stacjonarnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku.” została wybrana oferta :

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Jakubowskiego 11 m. 5 - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem

30.04.2015 | 09:04

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jakubowskiego 11 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Konserwacja zieleni

29.04.2015 | 14:47

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: „Konserwację zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

UWAGA! Zmiana godzin pracy Rejonów Obsługi Mieszkańców

29.04.2015 | 11:11

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniach 4 -6 maja 2015 roku, nastąpi zmiana godzin pracy Rejonów Obsługi Mieszkańców.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Słodowej 1

29.04.2015 | 10:44

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słodowa 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Słodowa 1 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Gałczyńskiego 2 - remont instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych w budynku

29.04.2015 | 09:14

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Gałczyńskiego 2 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie remontu instalacji elektrycznej WLZ na klatkach schodowych w budynku przy ul. Gałczyńskiego 2 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 3 Maja 16 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowych schodów wejściowych do budynku

29.04.2015 | 08:46

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania poniżej 14.000 EURO w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy schodów wejściowych (2szt.) do budynku użytkowego przy ul. 3 Maja 16 w Płocku, w wariantach uzgodnionych z Zamawiającym wraz z nadzorem autorskim, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem mapy zasadniczej.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 1 Maja 4 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku gospodarczego

29.04.2015 | 08:39

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania poniżej 14.000 EURO w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. 1 Maja 4 w Płocku, wraz z nadzorem autorskim, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem mapy zasadniczej.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym

22.04.2015 | 15:14

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obrońców Westerplatte 3 - wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku wraz z robotami towarzyszącymi

20.04.2015 | 09:07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku wraz z robotami towarzyszącymi, nadzorem autorskim, wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem mapy zasadniczej, w oparciu o wykonany audyt remontowy budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne - Wymiana instalacji c.o. i wod.-kan. w budynku przy ul. Miodowej 8

14.04.2015 | 14:34

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku usługowo -handlowym przy ul. Miodowej 8 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Zakup i dostawa 8 szt. komputerów stacjonarnych

07.04.2015 | 14:29

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: „ Dostawę (zakup lub wytworzenie i dostarczenie) 8 sztuk komputerów stacjonarnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku.”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem boksu motorowego oraz garaży [WYNIKI]

30.03.2015 | 08:15

Gmina-Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem boksu motorowego oraz garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane będących własnością Gminy-Miasto Płock administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o.o. położonych w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych [WYNIKI]

30.03.2015 | 08:05

Gmina-Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o.o. położonych w Płocku.

czytaj więcej »

Garaże do wynajęcia

07.11.2014 | 08:20

Garaże do wynajęciaMiejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia garaże jednostanowiskowe w budynku przy ul. Gradowskiego 3.

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30