Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wyborze ofert - 3 Maja 16 - wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w lokalach uzytkowych na 4 i 2 piętrze

02.07.2015 | 13:41

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych i w lokalach użytkowych na 4 i 2 piętrze w budynku użytkowym przy ul. 3 Maja 16 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Sienkiewicza 13BC - modernizacja węzła cieplnego, wykonanie instalacji c.w.u. i przebudowa instalacji c.o.

02.07.2015 | 13:37

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock, informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Modernizacja węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w lokalach budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 13BC w Płocku, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszeni o wyborze ofert - najem w trybie bezprzetargowym lokali uzytkowych i boksów motorowych stanowiących własność Gminy Miasto Płock

01.07.2015 | 13:39

"Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz boks motorowy stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym."

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 3 Maja 18 - remont korytarza na 2 piętrze w budynku użytkowym (od strony ul. Padlewskiego)

01.07.2015 | 12:03

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie prac remontowych na korytarzu 2 piętra budynku użytkowego gminnego położonego przy ul. 3 Maja 18 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Padlewskiego 2 - modernizacja węzła, wymiana fragmentów instalacji zwu i cwu oraz cyrkulacji oraz wymiana wodomierzy

01.07.2015 | 10:17

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock, informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Modernizacja węzła cieplnego, wymiana fragmentów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji, wymiana wodomierzy w lokalach budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - MZGM-TBS Sp. z o.o. - Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

26.06.2015 | 14:00

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: ''Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku. została wybrana oferta złożona przez

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Wspólnoty Mieszkaniowe - Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

26.06.2015 | 13:59

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: „Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku” została wybrana oferta

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Skarb Państwa - Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

26.06.2015 | 13:58

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do budynku stanowiącego jego własność informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: „Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością Skarbu Państwa, administrowanym przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.” została wybrana oferta złożona przez

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Gmina - Miasto Płock - Skarb Państwa - Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

26.06.2015 | 13:56

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa (ujętych w umowie o administrowanie z 2001 r.), administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku. została wybrana oferta

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

Wolne lokale użytkowe oraz nieruchomości gruntowe zabudowane do wynajęcia

16.06.2015 | 14:14

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. inwestycji

12.06.2015 | 15:34

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty ds. inwestycji.

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Garaże do wynajęcia

07.11.2014 | 08:20

Garaże do wynajęciaMiejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia garaże jednostanowiskowe w budynku przy ul. Gradowskiego 3.

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30