Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wyborze ofert - Kolegialna 37 m. 4 - wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w lokalu mieszkalnym

31.10.2014 | 11:43

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Kolegialna 37 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru ofert - Kolegialna 37 m. 4 - remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

31.10.2014 | 11:42

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż postępowanie w trybie wyboru oferty na: Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Kolegialna 37 w Płocku,

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Misjonarska 16 - wykonanie ogrodzenia drewnianego terenu zewnętrznego

31.10.2014 | 09:37

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie ogrodzenia drewnianego terenu zewnętrznego przy nieruchomości położonej przy ul. Misjonarskiej 16 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Tumska 20A - wykonanie częściowej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku

30.10.2014 | 11:33

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie częściowej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Tumska 20A w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Padlewskiego 2 - wykonanie częściowej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku

30.10.2014 | 11:31

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie częściowej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Kolegialna 11 - wykonanie częściowej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku

30.10.2014 | 11:27

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie częściowej wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul, Kolegialna 11 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Tumska 20A - wykonanie rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce o nr. ewid. 556/2 wraz z wykonaniem inwentryzacji powykonawczej

30.10.2014 | 11:24

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie rozbiórki budynków zlokalizowanych w Płocku przy ul. Tumska 20A na działce o nr ewid. 556/2 wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obrońców Westerplatte 3/1 - wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach

30.10.2014 | 11:19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3/1 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie wymiany stolarki okiennej z drewnianej na PCV na klatkach schodowych i piwnicach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Obrońców Westerplatte 3/1 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Miodowa 5 - opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku i ekspertyzy technicznej ścian zewnętrznych na poziomie piwnic

30.10.2014 | 11:13

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 5 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku w oparciu o audyt energetyczny, wraz z nadzorem autorskim, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem mapy zasadniczej oraz wykonanie ekspertyzy technicznej ścian zewnętrznych budynku na poziomie piwnic dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Miodowa 5 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - MZGM-TBS Sp. z o.o. - dostawa i montaż mebli biurowych

29.10.2014 | 15:22

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: „ Dostawę (zakup lub wytworzenie i dostarczenie) wraz z montażem mebli biurowych dla Miejski ego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku.”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienia publiczne - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

29.10.2014 | 13:56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku działającego w imieniu Gminy Miasto – Płock oraz własnym w okresie 01.01.2015 – 31.12.2016".

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Kolejowa 6 - opracowanie projektu rozbiórki budynków

29.10.2014 | 13:23

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków użytkowych i budynków gospodarczych na terenie działek o nr ewid. 2809/1 2809/2 przy ul. Kolejowa 6 w Płocku, wraz z nadzorem autorskim, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem mapy zasadniczej, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Słodowa garaże - remont elewcji części budynku

28.10.2014 | 14:29

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu elewacji części budynku garaży przy ulicy Słodowa od strony Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 20 - remont kominów ponad dachem budynku

28.10.2014 | 14:26

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 20 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 18 - remont kominów ponad dachem budynku

28.10.2014 | 14:20

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 18 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 16 - remont kominów ponad dachem budynku

28.10.2014 | 14:18

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 16 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 14 - remont kominów ponad dachem budynku

28.10.2014 | 14:16

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 14 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na dostawę artykułów biurowych

27.10.2014 | 13:18

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na "Dostawę artykułów papierniczo-biurowych" została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji c.o. i wod-kan w nieruchomości przy ul. Miodowej 8

23.10.2014 | 12:32

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji c.o. i wod-kan w nieruchomości położonej przy ul. Miodowej 8 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków

21.10.2014 | 14:17

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o., działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na “Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków będących własnością Gminy-Miasto Płock oraz w zarządzie Gminy - Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku” została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na opróżnianie lokali mieszkalnych i piwnic

13.10.2014 | 14:45

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na „Opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów) i przynależnych do nich piwnic/komórek z gabarytów oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem” została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży

13.10.2014 | 14:24

Gmina - Miasto Płock informuje, iż w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane, który został przeprowadzony w dn. 10.10.2014 r. zostały wynajęte garaże.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych

09.10.2014 | 14:46

Gmina Miasto Płock informuje, iż w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego z dn. 08.10.2014 r. na wynajem lokali użytkowych zostały wynajęte lokale.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków

03.10.2014 | 11:53

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy-Miasto Płock ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków będących własnością Gminy-Miasto Płock oraz w zarządzie Gminy - Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem garaży

23.09.2014 | 09:05

Gmina Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane, będących własnością Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych

23.09.2014 | 08:19

Gmina Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie - Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miasto Płock

25.08.2014 | 11:52

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30