Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku oraz na przyległym terenie

28.01.2015 | 14:32

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. , działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowym i osiedlowym, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o. o.

26.01.2015 | 13:47

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonywanie bieżącej konserwacji oraz zapewnienie pogotowia technicznego dla urządzeń dźwigowych w budynkach administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru ofert - konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o. o.

26.01.2015 | 11:50

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż postępowanie w trybie wyboru oferty na: Wykonywanie bieżącej konserwacji oraz zapewnienie pogotowia technicznego dla urządzeń dźwigowych w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o., Zostało unieważnione z powodu

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dostawę książeczek opłat dla lokali

23.01.2015 | 09:05

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 ogłasza wybór oferty na dostawę książeczek opłat dla lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Kilińskiego 3 m. 11 - wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych

20.01.2015 | 10:09

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w lokalu mieszkalnym nr 11 przy ul. Kilińskiego 3 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - MIODOWA 5 - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem robót towarzyszących

20.01.2015 | 08:54

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Miodowa 5, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku, ogłaszają: wybór ofert na Wykonywanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Miodowa 5 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Gradowskiego 12 - wykonanie utwardzenia gruntu na dz. nr ewid 897/2 w Płocku

05.01.2015 | 09:02

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gradowskiego 12, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku, ogłaszają: wybór ofert na Wykonywanie utwardzenia powierzchni gruntu na dz. nr ewid. 897/2 przy ul. Gradowskiego 12 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Miodowa 5 - wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji c.o.

05.01.2015 | 08:36

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Miodowa 5, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji c.o. (wraz z kosztorysami) w budynku przy ul. Miodowa 5 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz remontów w zakresie pokryć dachowych i prac dekarsko–blacharskich

22.12.2014 | 12:42

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz remontów w zakresie pokryć dachowych i prac dekarsko – blacharskich w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych.

czytaj więcej »

Garaże do wynajęcia

07.11.2014 | 08:20

Garaże do wynajęciaMiejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia garaże jednostanowiskowe w budynku przy ul. Gradowskiego 3.

czytaj więcej »

Ogłoszenie - Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym [AKTUALIZACJA 28.01.2015 r.]

25.08.2014 | 11:52

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym. [AKTUALIZACJA 28.01.2015 r.]

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30