Najnowsze informacje

MZGM – TBS Sp. z o. o. działając w imieniu Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na przebudowę budynku wielorodzinnego, gminnego położonego przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, związaną z budową instalacji alarmowej i monitoring

20.04.2018 | 14:23

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

Przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, gminnego położonego przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, związaną z budową instalacji alarmowej i monitoringu

czytaj więcej »

MZGM – TBS Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na przebudowę budynku użytkowego, gminnego położonego przy ul. 3 Maja 16 w Płocku, związaną z budową instalacji alarmowej i monitorin

20.04.2018 | 14:13

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

Przebudowę budynku użytkowego, gminnego położonego przy ul. 3 Maja 16 w Płocku, związaną z budową instalacji alarmowej i monitoringu

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie „Konserwacji zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu”

18.04.2018 | 15:08

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock, reprezentowaną przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na :

„Konserwację zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Płocku”

została wybrana oferta :

Zakładu Usług Ogrodniczych „ARBOR” Marek Klikczyński.

czytaj więcej »

MZGM – TBS sp. z o.o. Informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na Wymianę instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w lokalu nr 54 w budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku została wybrana oferta firmy ELEKTROS.

16.04.2018 | 15:28

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na:

Wymianę instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w lokalu nr 54 (lokal mieszkalny, gminny0 znajdującym się w budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku

czytaj więcej »

MZGM – TBS Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na przebudowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, związaną z budową instalacji alarmowej i monitoringu

12.04.2018 | 15:27

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

Przebudowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, gminnego położonego przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, związaną z budową instalacji alarmowej i monitoringu

czytaj więcej »

MZGM – TBS Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na przebudowę budynku użytkowego, gminnego położonego przy ul. 3 Maja 16 w Płocku, związaną z budową instalacji alarmowej i monitorin

12.04.2018 | 15:21

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

Przebudowę budynku użytkowego, gminnego położonego przy ul. 3 Maja 16 w Płocku, związaną z budową instalacji alarmowej i monitoringu

czytaj więcej »

MZGM – TBS Sp. z o. o.. działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w lokalu nr 54 przy ul. Pszczelej 3 w Płocku.

11.04.2018 | 13:12

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obwodów oświetleniowych i gniazdowych w lokalu nr 54 (lokal mieszkalny, gminny) znajdującym się w budynku przy ul. Pszczelej 3 w Płocku

czytaj więcej »

MZGM – TBS Sp. z o.o. ogłasza wybór oferty na: „Wykonanie i dostawę książeczek opłat dla lokali zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

10.04.2018 | 15:08

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A ogłasza wybór oferty na:

„Wykonanie i dostawę książeczek opłat dla lokali zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na konserwację i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych

09.04.2018 | 15:07

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

„Konserwacja zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu

06.04.2018 | 15:16

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty :

„Konserwacja zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem garaży.

04.04.2018 | 13:10

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 4 w Płocku.

03.04.2018 | 10:41

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słodowej 4 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Nowy Rynek 20 w Płocku

03.04.2018 | 10:38

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Nowy Rynek 20 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

MZGM – TBS Sp. z o. o. działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kilińskiego 3 w Płocku.

03.04.2018 | 10:33

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kilińskiego 3 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę instalacji wod-kan i wykonanie instalacji c.w. w budynku przy ul. Kolegialnej 43A

22.03.2018 | 09:22

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialnej 43A w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej instalacji c.w.u. i wod-kan w budynku Kolegialna 29/2

14.03.2018 | 10:53

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej w zakresie pionów i podejść odpływowych w budynku przy ul. Kolegialna 29/2 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan w budynku Jachowicza 44

12.03.2018 | 12:31

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jachowicza 44, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan w budynku przy ul. Jachowicza 44 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej i dokumentacji projektowo–kosztorysowej na wymianę instalacji wodociągowej budynku przy ul. Kościuszki 5

01.03.2018 | 14:15

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości ul. Kościuszki 5 w Płocku oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę instalacji wodociągowej.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 10

26.02.2018 | 14:46

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 10 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku położonym przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 1 Maja 4 - remont klatek schodowych branża elektryczna i budowlnana

26.02.2018 | 09:49

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 1 Maja 4 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - budynek garaży Słodowa - wykonanie zasilania energii elektrycznej w 5 lokalach gminnych

16.02.2018 | 08:30

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie zasilania energii elektrycznej 5 lokali użytkowych, gminnych w budynku garaży przy ul. Słodowej 1 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Otolińska 23 m. 316 - remont pustostanu II

15.02.2018 | 09:07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 316 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru ofert - Otolińska 23 m. 316 - remont pustostanu I

15.02.2018 | 09:01

Miejski Zakład gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Gminy - Miasto Płock, informuje, iż postepowanie wyboru ofert na wykonanie remontu pustostanu nr 316 przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, zostało unieważnione z powodu przekroczenia przez oferentów kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Kościuszki 5 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wymianę instalacji wodociągowej

14.02.2018 | 15:24

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę instalacji wodociągowej w posesji ul. Kościuszki 5 w Płocku.

czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8

14.02.2018 | 14:31

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku, informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Modernizację kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku” została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Bartnicza 1 m. 25 - remont pustostanu

14.02.2018 | 09:10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Bartnicza 1 m. 2 - remont pustostanu

14.02.2018 | 09:09

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartniczej 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Jakubowskiego 8 m. 10 - remont pustostanu

14.02.2018 | 09:07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jakubowskiego 8 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Otolińska 23 m. 215 - remont pustostanu

14.02.2018 | 09:05

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 215 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Otolińska 23 m. 312 - remont pustostanu

14.02.2018 | 09:03

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 312 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Otolińska 23 m. 403 - remont pustostanu

14.02.2018 | 09:02

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 403 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych

12.02.2018 | 15:13

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: "Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku".

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Skłodowskiej 1 - wykonanie altany śmietnikowej

09.02.2018 | 13:01

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Skłodowskiej 1 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie altany śmietnikowej dla budynku położonego przy ul. Skłodowskiej 1 w Płocku

czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8

06.02.2018 | 11:06

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - pl.Obr. Warszawy 3 - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku

05.02.2018 | 09:06

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Obr. Warszawy 3 w Płocku zlokalizowanego na działce o nr. ewid. 824 wraz z oceną zakresu remontu i jego efektywnością.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Borowicka 3 - docieplenie budynku w częściach mieszkalnej i użytkowej

05.02.2018 | 08:27

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Borowicka 3 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Borowickiej 3 w Płocku, zgodnie z opracowanym projektem i audytem energetycznym budynku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz usuwania gniazd

23.01.2018 | 15:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji z dezodoracją oraz usuwania gniazd os i szerszeni w zasobach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie porządku i czystości w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie

22.01.2018 | 12:20

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na realizację usługi w zakresie "Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na przyległym terenie przydomowych i osiedlowych, będącym własnością wspólnoty lub innym terenie (bez terenu gminnego) w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku".

czytaj więcej »

Ogłoszeniu o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku” [PYTANIA I ODPOWIEDZI]

19.01.2018 | 13:53

Ogłoszeniu o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 39 - wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz wymiana instalacji wod-kan w budynku oficyny

17.01.2018 | 11:17

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza 39, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie instalacji c.o., ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji wod-kan w budynku oficyny nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 39 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na opróżnienia z gabarytów i innych zalegających rzeczy oraz wywozu odpadów z korytarza i pomieszczenia piwnicznego, w budynku przy ul. Jaśminowej 4

21.12.2017 | 15:29

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Jaśminowej 4 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na :

Opróżnienia z gabarytów i i innych zalegających rzeczy oraz wywozu odpadów z korytarza i pomieszczenia piwnicznego, w budynku mieszkalnym przy ul. Jaśminowej 4

Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wywozu odpadów z korytarza i pomieszczenia piwnicznego z gabarytów i innych zalegających rzeczy wraz z wywozem pojazdami ciężarowymi dostosowanymi do zbierania i transportu odpadów wielkogabarytowych i innych pozamiatania pomieszczenia piwnicznego i korytarzy z budynku mieszkalnego przy ul. Jaśminowej 4 po ich opróżnieniu, załadunku, transporcie i przekazaniu do utylizacji pozostałych rzeczy z korytarzy piwnicznych.

Termin realizacji : 15.01.2018 r.

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30