Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wyborze ofert - Kochanowskiego 25 m. 6 - remont lokalu mieszkalego przed ponownym zasiedleniem

29.05.2015 | 14:48

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 (przed ponownym zasiedleniem) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kochanowskiego 25 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Bartnicza 2 m. 17 - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem

28.05.2015 | 09:35

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bartnicza 2 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Jakubowskiego 11

27.05.2015 | 15:03

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jakubowskiego 11 w Płocku została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę fragmentów instalacji zw i cw oraz cyrkulacji, wymianę wodomierzy w lokalach budynku przy ul. Bukowej 40

26.05.2015 | 08:38

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wymianę fragmentów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji, wymianę wraz z plombowaniem plombami zatrzaskowymi wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody na wodomierze mokrobieżne hybrydowe JS1,6 klasy R100, wyposażone w moduły radiowe oraz zawory antykropelkowe, w lokalach mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Bukowej 40 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na modernizację węzła cieplnego, wymianę fragmentów instalacji zw i cw oraz cyrkulacji, wymianę wodomierzy w lokalach budynku przy ul. Padlewskiego 2

26.05.2015 | 08:30

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na modernizację węzła cieplnego, wymianę fragmentów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji, wymianę wraz z plombowaniem plombami zatrzaskowymi wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody na wodomierze mokrobieżne hybrydowe JS1,6 klasy R100, wyposażone w moduły radiowe i zawory antykropelkowe oraz wymianę zaworów grzejnikowych w lokalach budynku mieszkalno - użytkowego położonego przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę instalacji zimnej wody oraz wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych przy ul. Słonecznej 62

22.05.2015 | 10:39

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wymianę instalacji zimnej wody oraz wymianę wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słonecznej 62 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont dachu w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 13

22.05.2015 | 10:15

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na wykonanie remontu dachu wraz z robotami towarzyszącymi, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kościuszki 13 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Wańkowicza 50, 54-62, Żyzna 39 - wykonywanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych

21.05.2015 | 10:55

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Wykonanie konserwacji i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne – Konserwacja zieleni-- CZEŚĆ II - CIĘCIA PIELĘGNACYJNE I CIĘCIA TECHNICZNE W KORONIE DRZEW ORAZ NASADZENIA DRZEW, CZEŚĆ III - WYCINKA DRZEW I FREZOWANIE KARP KORZENIOWYCH

21.05.2015 | 10:51

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych „Konserwację zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku” - CZEŚĆ II - CIĘCIA PIELĘGNACYJNE I CIĘCIA TECHNICZNE W KORONIE DRZEW ORAZ NASADZENIA DRZEW, CZEŚĆ III - WYCINKA DRZEW I FREZOWANIE KARP KORZENIOWYCH.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - MZGM - TBS Sp. z o.o. - na opróżnianie lokali mieszkalnych, piwnic, części wspólnych budynku oraz stajenek

20.05.2015 | 15:02

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na : „Opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów) przynależnych do nich piwnic, części wspólnych budynku oraz stajenki zlokalizowanej na zewnątrz, wymagających opróżnienia z gabarytów oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem” została wybrana oferta złożona przez firmę:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem boksu motorowego oraz garaży

13.05.2015 | 15:20

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem boksu motorowego oraz garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane będące własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych

13.05.2015 | 14:59

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne - Konserwacja Zieleni - Część I KOSZENIE TRAWY, CIĘCIE I ODCHWASZCZANIE ŻYWOPŁOTÓW, ODCHWASZCZANIE RABAT I TRAWNIKÓW WOKÓŁ NICH

08.05.2015 | 15:23

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Konserwację zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku” - CZĘŚĆ I - KOSZENIE TRAWY, CIĘCIE I ODCHWASZCZANIE ŻYWOPŁOTÓW, ODCHWASZCZANIE RABAT I TRAWNIKÓW WOKÓŁ NICH. Ogłoszenie w załączeniu

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym

22.04.2015 | 15:14

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Garaże do wynajęcia

07.11.2014 | 08:20

Garaże do wynajęciaMiejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia garaże jednostanowiskowe w budynku przy ul. Gradowskiego 3.

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30