Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wyborze ofert - ulica Piaska dz. nr 263/18 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej pawilonu handlowego

22.03.2017 | 13:15

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej podłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej pawilonu handlowego na działce 263/18 przy ul. Piaska w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obr. Westerplatte 5 - sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na samodzielny lokal mieszkalny - 80 m²

22.03.2017 | 11:10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 5 ogłasza nabór ofert na: sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na samodzielny lokal mieszkalny w budynku położonym przy ul. Obr. Westerplatte 5 w Płocku o powierzchni ok. 80 m² (po obrysie podłogi).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - remont dwóch pomieszczeń przeznaczonych na węzły cieplne w budynkach mieszkalnych przy ul. Kilińskiego 1 i 3

20.03.2017 | 14:52

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu dwóch pomieszczeń przeznaczonych na węzły cieplne w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, gminnych znajdujących się przy ul. Kilińskiego 1 i ul. Kilińskiego 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - 3 Maja 16 - wymiana stolarki okiennej w lokalach na 1 piętrze, parterze oraz piwnicy

20.03.2017 | 12:30

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych i w lokalach użytkowych na 1 piętrze, parterze oraz w piwnicach w budynku użytkowym przy ul. 3 Maja 16 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania na „ Dozór i ochronę mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku"

20.03.2017 | 09:46

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie „Wyboru oferty” na „ Dozór i ochronę mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - 3 lokale gminne - remonty i wymiana podłóg

20.03.2017 | 08:08

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie wymiany podłogi w lokalu mieszkalnym: nr 3 znajdującym się w budynku przy ul. Lenartowicza 23 w Płocku nr 39 znajdującym się w budynku przy ul. Skłodowskiej 3 w Płocku nr 39 znajdującym się w budynku przy ul. Bartniczej 6 w Płocku została wybrana oferta:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Pszczela 2 m. 159 - wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym

20.03.2017 | 08:06

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie wymiany podłogi w lokalu mieszkalnym nr 159 znajdującym się w budynku przy ul. Pszczelej 2 w Płocku została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - 13 lokali mieszkalnych gminnych - wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe)

20.03.2017 | 08:05

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe) w 13 lokalach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o. 1. Skłodowskiej 1 m. 170, 2. Zduńska 9A m. 6, 3. Słodowa 1 m. 62, 4. Słoneczna 60 m. 29, 5. K. Wielkiego 19 m. 2, 6. Skłodowskiej 1 m. 107, 7. Dobrowolskiego 11 m. 7, 8. Kilińskiego 1 wspólny pasaż 12,13, 9. Kościuszki 5 m. 27, 10. Pszczela 2 m. 178, 11. Sienkiewicza 9 m. 28, 12. Sienkiewicza 45 m. 7, 13. Nowowiejskiego 11 m. 2, została wybrana oferta:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Sienkiewicza 13B m. 5 - remont lokalu mieszkalnego

20.03.2017 | 08:03

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu zasiedlonego lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku przy ul. Sienkiewicza 13B w Płocku została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Harcerska 91 - budowa przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej

15.03.2017 | 12:36

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: budowę przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją geodezyjną dla nieruchomości ul. Harcerska 91 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obr. Westerplatte 3 - wymiana instalacji c.o., modernizacja węzła cieplnego, wymiana instalacji wod.-kan.

06.03.2017 | 14:55

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania , modernizację węzła cieplnego i wymianę instalacji wod-kan w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku aukcji ustnej na łączną sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ulicy Żyznej

03.11.2016 | 12:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku aukcji ustnej przeprowadzonej w dniu 03.11.2016 r. , uprawnienia do zawarcia umowy sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych o nr. ewidencyjnych : 107/13, 107/17 oraz 107/18 nabył :

Waldemar Ludwik Nowak działający w imieniu „AUTOCENTRUM” Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski Spółka Jawna.

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30