Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych z drewnianej na PCV w lokalach gminnych - cz. 4 dodatek

21.10.2014 | 14:48

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych z drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych gminnych (cz. 4 dodatek) administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o., została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków

21.10.2014 | 14:17

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o., działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na “Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków będących własnością Gminy-Miasto Płock oraz w zarządzie Gminy - Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku” została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Kolejowa 6 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków na działkach o nr ewid 2809/1 i 2809/2 w Płocku przy ul. Kolejowej 6

21.10.2014 | 12:16

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynków użytkowych i budynków gospodarczych na terenie działek o nr ewid. 2809/1 i 2809/2 przy ul. Kolejowa 6 w Płocku, wraz z nadzorem autorskim, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem mapy zasadniczej.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 20 - remont kominów ponad dachem

21.10.2014 | 12:12

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 20 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 18 - remont kominów ponad dachem

21.10.2014 | 12:11

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 18 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 16 - remont kominów ponad dachem

21.10.2014 | 12:10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 16 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Sienkiewicza 14 - remont kominów ponad dachem

21.10.2014 | 11:37

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu kominów ponad dachem budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 14 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obrońców Westerplatte 3 - opracowanie audytu remontowego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

20.10.2014 | 12:39

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Płocku, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o., ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie audytu remontowego oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o audyt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - cz. 5 - remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych

20.10.2014 | 09:10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie postawienia 1 szt. pieca kaflowego w ramce, przestawienia 1 szt. pieca kaflowego i remont 1 szt. pieca kaflowego (cz. 5) w nw. lokalach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.: 1. 1 Maja 2 m. 1; 2. Żyzna 4B m. 4; 3. Kościuszki 9 m. 12.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - cz. 4 - remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych

20.10.2014 | 09:07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie postawienia 2 szt. pieców kaflowych, przestawienia 1 szt. pieca kaflowego i wymiana kuchni węglowej stalowej 1 szt. (cz. 4) w nw. lokalach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.: 1. ul. Wyszogrodzka 1 m. 7; 2. ul. Wyszogrodzka 34/3 m. 6; 3. ul. Wyszogrodzka 34/3 m. 13; 4. ul. Wyszogrodzka 34/3 m. 15.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - cz. 3 - remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych

20.10.2014 | 09:05

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie przestawienia 2 szt. pieców kaflowych i remont 1 szt. pieca kaflowego (cz. 3) w nw. lokalach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.: 1. ul. Bukowa 30 m. 2; 2. ul. Bukowa 30 m. 4; 3. ul. Bukowa 30 m. 16.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - cz. 2 - remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych

20.10.2014 | 09:01

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie postawienia 2 szt. pieców kaflowych w ramie stalowej z kątownika i przestawienia 1 szt. pieca kaflowego (cz. 2) w nw. lokalach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.: 1. ul. Kolegialna 3 m. 10; 2. ul. Kolegialna 3 m. 12; 3. ul. Kolegialna 3 m. 16.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - cz. 1 - remont pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych

20.10.2014 | 08:55

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie przestawień i remontu 3 szt. pieców kaflowych (cz. 1) w nw. lokalach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.: 1. ul. Bukowa 34 m. 11; 2. ul. Bukowa 36 m. 3; 3. ul. Bukowa 36A m. 2.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Dostawa biomasy (peletu drzewnego wraz z prowadzeniem konserwacji)

17.10.2014 | 15:45

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Dostawa biomasy (peletu drzewnego wraz z prowadzeniem konserwacji)

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - budynek garaży przy ulicy Słodowa - częściowy remont elewacji

17.10.2014 | 10:15

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu elewacji części budynku garaży przy ulicy Słodowa od strony Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Zduńska 13 - remont kominów

17.10.2014 | 09:33

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu kominów ponad budynku mieszkalnego przy ul. Zduńskiej 13 w Płocku, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Zduńska 9A - remont kominów

17.10.2014 | 09:32

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu kominów ponad dachem wraz z wykonaniem robót towarzyszących w budynku mieszkalnym przy ul. Zduńskiej 9A w Płocku, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Sienkiewicza 44 i 46 - siatka ogrodzeniowa

17.10.2014 | 08:35

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych, terenu zewnętrznego znajdującego się na granicy nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 44 i ul. Sienkiewicza 46 w Płocku, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Kilińskiego 3 - modernizacja instalacji anteny zbiorczej do odbioru naziemnej TV cyfrowej

15.10.2014 | 08:34

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie antenowej instalacji zbiorowej, dostosowanej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w 12 lokalach budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kilińskiego 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Kilińskiego 1 - modernizacja instalacji anteny zbiorczej do odbioru naziemnej TV cyfrowej

15.10.2014 | 08:30

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie antenowej instalacji zbiorowej, dostosowanej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w 12 lokalach budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kilińskiego 1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Pszczela 2 m. 109 - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem

14.10.2014 | 15:30

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem nr 109 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pszczela 2 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Bartnicza 2 m. 41 - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem

14.10.2014 | 15:29

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem nr 41 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bartnicza 2 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Jasna 14 m. 3 - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem

14.10.2014 | 15:26

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jasna 14 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na opróżnianie lokali mieszkalnych i piwnic

13.10.2014 | 14:45

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na „Opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów) i przynależnych do nich piwnic/komórek z gabarytów oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem” została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Konserwacja budynków

13.10.2014 | 14:40

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Konserwacja budynków

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży

13.10.2014 | 14:24

Gmina - Miasto Płock informuje, iż w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane, który został przeprowadzony w dn. 10.10.2014 r. zostały wynajęte garaże.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. Gałczyńskiego 4

13.10.2014 | 08:26

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 4 , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. Gałczyńskiego 4 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych

09.10.2014 | 14:46

Gmina Miasto Płock informuje, iż w wyniku ustnego przetargu nieograniczonego z dn. 08.10.2014 r. na wynajem lokali użytkowych zostały wynajęte lokale.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne - Konserwacja zieleni Częśc I - cięcie trawy, odchwaszczanie żywopłotów

03.10.2014 | 14:45

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „ Konserwację zieleni na terenach będących własnością Gminy Miasto Płock, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o. w Płocku“ - CZĘŚĆ I CIĘCIE TRAWY, ODCHWASZCZANIE ŻYWOPŁOTÓW.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków

03.10.2014 | 11:53

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy-Miasto Płock ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: “Utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków będących własnością Gminy-Miasto Płock oraz w zarządzie Gminy - Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku”.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem garaży

23.09.2014 | 09:05

Gmina Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane, będących własnością Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych

23.09.2014 | 08:19

Gmina Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie - Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miasto Płock

25.08.2014 | 11:52

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30