Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wyborze ofert - K. Wielkiego 4 - wykonanie instalacji domofonowej, wymiana instalacji oświetleniowej i przyzewowej oraz wymiana drzwi wejściowych

22.07.2016 | 14:10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie instalacji domofonowej, wymianę instalacji oświetleniowej, wymianę instalacji przyzewowej oraz wymianę drzwi wejściowych do dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - 5 lokali mieszkalnych gminnych - remont i wymiana podłóg

22.07.2016 | 14:08

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock, informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie wymiany i remontów podłóg w nw. lokalach mieszkalnych: Pszczela 3 m. 109, Sienkiewicza 15B wspólny pasaż (lok. Nr. 16,18,19), Bielska 41 m. 6, Misjonarska 4 m. 1, Misjonarska 4 m. 3, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Miodowa 8 - remont lokalu użytkowego

21.07.2016 | 13:06

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Otolińska 23 m. 420 - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem

20.07.2016 | 07:56

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A , działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie opróżnienia i remontu lokalu mieszkalnego nr 420 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. została wybrana oferta:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Otolińska 23 m. 217 - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem

20.07.2016 | 07:55

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A , działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie opróżnienia i remontu lokalu mieszkalnego nr 217 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. została wybrana oferta:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Skłodowskiej 4 m. 82A - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem

20.07.2016 | 07:54

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. H. Sienkiewicza 13A , działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 82A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Skłodowskiej 4 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. została wybrana oferta:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Gałczyńskiego 20/1 - remont stropodachu

20.07.2016 | 07:51

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 20/1 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu stropodachu w budynku położonym przy ul. Gałczyńskiego 20/1 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Słodowa 2 - wymiana wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody użytkowej

14.07.2016 | 12:59

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słodowa 2 w Płocku ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wymianę 200 szt (100 szt zw dn 15, 100 szt cwu dn 15 typ JS 1,6) wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody na wodomierze mokrobieżne, hybrydowe klasy R100, wyposażone w zawory antykropelkowe wraz z ich plombowaniem.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

06.07.2016 | 09:51

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - Skarb Państwa - Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

30.06.2016 | 15:19

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do budynku stanowiącego jego własność informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: „Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością Skarbu Państwa, administrowanym przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - Wspólnoty Mieszkaniowe - Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

30.06.2016 | 15:18

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: „Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - MZGM - TBS Sp. z o.o. - Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

30.06.2016 | 15:17

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - Budynki Gminne i Skarbu Państwa - Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

30.06.2016 | 15:13

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na ,,Utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa (ujętych w umowie o administrowanie z 2001 r.), administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku” została wybrana oferta

czytaj więcej »

Gmina Miasto Płock posiada lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

28.06.2016 | 15:09

Wykazu lokali użytkowych (w tym boksu motorowego), stanowiących własność Gminy-Miasta Płock, przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, aktualnego na dzień 28.06.2016 r.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania - Sienkiewicza 38

23.06.2016 | 14:29

Informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „ Przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbiórką budynków gospodarczych, zagospodarowaniem terenu, robotami budowlano - instalacyjnymi oraz pracami restauratorskimi i konserwatorskimi, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 38” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe ,,ELKO” s.c. Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski 96-500 Sochaczew, ul. Kochanowskiego 60 w oferowanej cenie brutto: 8 235 599,14 złotych oraz uzyskaniem w kryteriach oceny ofert łącznego wyniku 100 punktów.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Jasna 17 - remont stropodachu

23.06.2016 | 12:13

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie remontu stropodachu w budynku położonym przy ul. Jasnej 17 w Płocku.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

20.06.2016 | 14:28

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, działający w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do budynku stanowiącego jego własność, ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: „Utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku Skarbu Państwa , administrowanym przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku”

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

20.06.2016 | 14:17

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza13A, działający w imieniu własnym, w odniesieniu do budynków stanowiących własność Spółki, ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: „Utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

20.06.2016 | 13:46

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność, ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: „Utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku

czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

20.06.2016 | 13:28

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu Gminy – Miasto Płock, w odniesieniu do zasobów stanowiących jej własność oraz w odniesieniu do budynków stanowiących własność Skarbu Państwa, (ujętych w umowie o administrowanie z 2001 r.) ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie: „Utrzymania i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach będących własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa (ujętych w umowie o administrowanie z 2001 r.), administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

HARMONOGRAM KOSZENIA TRAW

23.10.2015 | 11:57

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, iż w dniach od 26.10.2015 do 10.11.2015r. zaplanowano kolejny etap prac związanych z koszeniem traw na terenach zielonych w obrębie Państwa budynków. W związku z powyższym, w celu umożliwienia firmie realizującej usługę sprawnego wykonania prac, jak również uniknięcia zanieczyszczenia, bądź ewentualnego uszkodzenia aut, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli pojazdów o nie parkowanie ich w tym terminie w miejscach przylegających bezpośrednio do trawników i żywopłotów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram koszenia traw dla poszczególnych nieruchomości z podziałem na właściwe Rejony Obsługi Mieszkańców. Jednocześnie informujemy, iż terminy ujęte w harmonogramie mogą ulec zmianie, o czym MZGM-TBS S p. z o.o. niezwłocznie poinformuje mieszkańców. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

KOMUNIKAT - HARMONOGRAM KOSZENIA TRAW

18.08.2015 | 09:57

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców, iż w dniach od 19.08.2015 do 05.09.2015r. zaplanowano kolejny etap prac związanych z koszeniem traw na terenach zielonych w obrębie Państwa budynków. W związku z powyższym, w celu umożliwienia firmie realizującej usługę sprawnego wykonania prac, jak również uniknięcia zanieczyszczenia, bądź ewentualnego uszkodzenia aut, zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli pojazdów o nie parkowanie ich w tym terminie w miejscach przylegających bezpośrednio do trawników i żywopłotów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram koszenia traw dla poszczególnych nieruchomości z podziałem na właściwe Rejony Obsługi Mieszkańców. Jednocześnie informujemy, iż terminy ujęte w harmonogramie mogą ulec zmianie, o czym MZGM-TBS S p. z o.o. niezwłocznie poinformuje mieszkańców. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - zebranie odpadów nagromadzonych na przyległych terenach i osiedlowych wraz z uprzątnięciem terenu, stanowiących własność Gminy Miasto Płock

14.08.2015 | 12:35

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy - Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: "Zebranie odpadów nagromadzonych na przyległych terenach i osiedlowych wraz z uprzątnięciem terenu, stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o." została wybrana oferta złożona przez firmę

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 10

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30