Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne - Dozór i ochrona mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

18.12.2014 | 17:08

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: ,, Dozór i ochronę mienia budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Bartnicza 1 - remont 4 klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie ze specyfikacją)

18.12.2014 | 09:09

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Bartnicza 1, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku, ogłaszają: wybór ofert na Wykonywanie remontu 4 klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bartnicza 1 w Płocku (zgodnie ze specyfikacją).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru ofert przeprowadzonego w dniu 11.12.2014 r. na utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeniach biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych

16.12.2014 | 10:21

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY PRZEPROWADZONEGO W DNIU 11.12.2014 R. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 informuje, iż postępowanie w trybie wyboru oferty na ,,Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o. o. w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych

12.12.2014 | 15:24

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza wybór ofert na wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa miejscowego, stanowiących własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - konserwacja 3 szt kotłowni w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

12.12.2014 | 13:58

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonywanie konserwacji 3 szt. kotłowni w budynkach gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Borowicka 3 - konserwacja kotłowni gazowej

12.12.2014 | 13:54

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Borowicka 3 w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonywanie konserwacji kotłowni gazowej w budynku przy ul. Borowicka 3 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Słoneczna 56 - konserwacja kotłowni gazowej

12.12.2014 | 13:50

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 56 w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonywanie konserwacji kotłowni gazowej w budynku przy ul. Słoneczna 56 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na dostawę oleju opałowego

12.12.2014 | 09:01

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na „Dostawę oleju opałowego do kotłowni budynków administrowanych przez MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku” została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Otolińska 6 - wykonanie przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej i odgromowej

11.12.2014 | 10:58

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie okresowego (5-cio letniego) przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej (z wykonaniem pomiarów rezystancji izolacji obwodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej i uziomów) w budynku użytkowym przy ul. Otolińskiej 6 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Miodowa 25A - konserwacja i naprawy instalacji domofonowej w budynku

11.12.2014 | 10:47

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania poniżej 14.000 EURO w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie konserwacji i napraw instalacji domofonowych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Miodowa 25A w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Utrzymanie porządku i czystości na terenach bądących własnością Gminy Miasto Płock

10.12.2014 | 15:17

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na:"Utrzymanie porządku i czystości na terenach będących własnością Gminy - Miasto Płock"

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Kochanowskiego 5 - remont wejścia do budynku i korytarzy wewnętrznych

08.12.2014 | 14:46

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu wejścia do budynku i remontu korytarzy wewnętrznych w budynku użytkowym przy ul. Kochanowskiego 5 w Płocku, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych oraz garaży

02.12.2014 | 15:26

Gmina Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych oraz garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane stanowiących własność Gminy Miasto Płock administrowanych przez MZGM-TBS Sp. z o.o. położonych w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

02.12.2014 | 14:45

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku działającego w imieniu Gminy Miasto – Płock oraz własnym w okresie 01.01.2015 - 31.12.2016"

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na dozór i ochronę osób i mienia budynku przy ul. 3 Maja 16

28.11.2014 | 10:46

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na ,,Dozór i ochronę osób i mienia budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku” została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru oferty na opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów) i piwnic

28.11.2014 | 10:40

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o., działający w imieniu i na rzecz Gminy - Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na "Opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów) i piwnicy z gabarytów oraz innych zalegających rzeczy wraz z wywozem" została wybrana oferta.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dostawę oleju opałowego do kotłowni budynków administrowanych przez MZGM-TBS

26.11.2014 | 08:20

Gmina – Miasto Płock w imieniu i na rzecz którego działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza wybór oferty na wykonanie usługi w zakresie „Dostawy oleju opałowego do kotłowni budynków administrowanych przez MZGM-TBS Sp. z o.o. w Płocku ”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania o zamówienie publiczne - Dostawa biomasy (peletu drzewnego) wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni

25.11.2014 | 11:23

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych „ Dostawę (zakup i dostarczenie) biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków położonych przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku, administrowanych przez MZGM -TBS sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji ww. kotłowni” Ogłoszenie o wynikach w załaczeniu

czytaj więcej »

Garaże do wynajęcia

07.11.2014 | 08:20

Garaże do wynajęciaMiejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia garaże jednostanowiskowe w budynku przy ul. Gradowskiego 3.

czytaj więcej »

Ogłoszenie - Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miasto Płock

25.08.2014 | 11:52

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym. [AKTUALIZACJA 20.11.2014 r.] Pozostałe pliki bez zmian

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30