Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 13 A w Płocku

28.07.2015 | 15:07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: „ Remont budynku przy ulicy Sienkiewicza 13 A w Płocku”

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Jaśminowa 3 - wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

24.07.2015 | 08:43

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ, instalacji oświetleniowej oraz instalacji przyzewowej w sześciu klatkach schodowych budynku położonego przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - wymiana podłóg w 5 lokalach mieszkalnych administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

23.07.2015 | 15:17

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie wymiany podłóg w 5 lokalach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o. 1. Skłodowskiej 1 m. 10 2. Skłodowskiej 1 m. 12 3. Skłodowskiej 4 m. 98 4. Słodowa 3 m. 73 5. Krótka 2 m. 11

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - wymiana drzwi wejściowych w 14 lokalach mieszkalnych gminnych

23.07.2015 | 08:59

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej (drzwi wejściowych) w 14 lokalach mieszkalnych gminnych administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o. 1. Słodowa 1 m. 32; 2. Słodowa 4 m. 90; 3. Słodowa 4 m. 121; 4. Skłodowskiej 1 m. 12; 5. Skłodowskiej 1 m. 96; 6. Skłodowskiej 1 m. 152; 7. Bartnicza 1 m. 2; 8. Bartnicza 4 m. 22; 9. Dobrowolskiego 11 m. 10; 10. Kwiatka 24 m. 5; 11. Sienkiewicza 13B m. 2B; 12. Sienkiewicza 20 m. 12; 13. Sienkiewicza 17B m. 12; 14. Wyszogrodzka 34/3 m. 15.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych

23.07.2015 | 08:50

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogloszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem garaży

23.07.2015 | 07:58

Gmina - Miasto Płock ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garaży stanowiących nieruchomości gruntowe zabudowane będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM - TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - MZGM-TBS Sp. z o.o. - wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w 3 lokalach mieszkalnych

20.07.2015 | 14:23

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock, informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych w 3 lokalach mieszkalnych (Sienkiewicza 45 m. 14, Sienkiewicza 46 m. 4, Jasna 17 m. 6) administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o. w Płocku, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Popłacińska 42B - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania 12 pomieszczeń gospodarczych

16.07.2015 | 15:07

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock, informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania 12 pomieszczeń gospodarczych do składowania opału wraz z nadzorem autorskim, wykonaniem kosztorysu inwestorskiego, wszelkimi uzgodnieniami oraz uzyskaniem mapy zasadniczej – dla 12 lokali mieszkalnych budynku przy ul. Popłacińska 42B w Płocku, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - najem lokali uzytkowych i boksów motorowych [AKTUALIZACJA]

01.07.2015 | 13:39

"Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz boks motorowy stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym."

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Garaże do wynajęcia

07.11.2014 | 08:20

Garaże do wynajęciaMiejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia garaże jednostanowiskowe w budynku przy ul. Gradowskiego 3.

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30