Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Konserwacja budynków

19.09.2014 | 14:56

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: „Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Miasto Płock, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie MZGM – TBS Sp. z o.o. oraz w obcym zarządzie na terenie administrowanym przez MZGM- TBS Sp. z o.o.”

czytaj więcej »

Uwaga! Przerwy w dostawie ciepłej wody

19.09.2014 | 14:02

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje o przerwach w dostawie czynnika grzewczego na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez MZGM-TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Popłacińska 42 - przebudowa istniejącej kotłowni, zgodnie z opracowaną dokumentacją

15.09.2014 | 14:47

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Przebudowę istniejącej kotłowni wytwarzającej ciepło na cele grzewcze i produkcji cwu, opalanej olejem opałowym na opalaną biomasą (peletem drzewnym) – kotłownia pracuje na rzecz budynków położonych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Zielona 40 - przebudowa istniejącej kotłowni, zgodnie z opracowaną dokumentacją

15.09.2014 | 14:42

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Przebudowę istniejącej kotłowni wytwarzającej ciepło na cele grzewcze, opalanej olejem opałowym na opalaną biomasą (peletem drzewnym) – kotłownia pracuje na rzecz budynków położonych przy ul. Zielonej 40 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne - Konserwacja zieleni [Uwaga: ZMIANA TREŚCI SIWZ]

12.09.2014 | 14:39

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Konserwację zieleni na terenach będących własnością Gminy Miasto Płock, administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o. w Płocku" [Uwaga: ZMIANA TREŚCI SIWZ]

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na modernizację węzła cieplnego w budynku przy ul. Dworcowa 6

12.09.2014 | 14:02

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Dworcowa 6 , w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie modernizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. Dworcowa 6 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - cz. 3 ROM - 3 - wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych z drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych gminnych

12.09.2014 | 12:02

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych z drewnianej na PCV w lokalach gminnych w (cz.3 ROM-3) administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogloszenie o wyborze ofert - Otolińska 23 m. 414 - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem

12.09.2014 | 11:59

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem nr 414 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Otolińska 23 w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Otolińska 23 - remont 2 kompleksów pomieszczeń sanitarnych ( łazienki + wc ) typ C na 3 i 4 piętrze budynku

11.09.2014 | 10:35

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu 2 kompleksów pomieszczeń sanitarnych (łazienki + wc - typ C) zlokalizowanych na 3 i 4 piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - Miła 1 - rozbiórka budynku mieszkalnego i stajenek gospodarczych

10.09.2014 | 15:18

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i stajenek gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Miła 1 w Płocku wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach wyboru ofert - ROM - 4 - wymiana 11szt drzwi wejsciowych do lokali mieszkalnych

10.09.2014 | 15:12

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na: Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej (drzwi wejściowych) w lokalach mieszkalnych ROM – 4 administrowanych przez MZGM – TBS Sp. z o.o. w Płocku, została wybrana oferta firmy:

czytaj więcej »

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru ofert - Otolińska 23 m. 414 - remont lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem.

10.09.2014 | 14:59

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż postępowanie w trybie wyboru oferty na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem nr 414 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Otolińska 23 w Płocku

czytaj więcej »

KOMUNIKAT - PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

29.08.2014 | 12:35

KOMUNIKAT PRZERWA W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż w związku planowanymi przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. pracami związanymi z wymianą sieci przy ul. Na Skarpie, nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej do budynków administrowanych przez MZGM-TBS Sp. z o.o.

czytaj więcej »

Ogłoszenie - Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Miasto Płock

25.08.2014 | 11:52

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych do wynajęcia

03.06.2014 | 12:34

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych na parterze budynku jednokondygnacyjnego.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Polnej 7 zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.


09-400 Płock, ul. Polna 7

Kancelaria:
tel.: 24 364 03 45
tel.: 24 364 03 15

Sekretariat Zarządu:
tel.: 24 364 03 10
fax: 24 364 03 11

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30