Najnowsze informacje

Ogłoszenie o wyborze ofert - Lokale i budynki Gminne - wykonanie okresowych kontroli instalacji elektrycznych

26.07.2017 | 12:48

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, posiadająca NIP 774-31-35-712, REGON 611016086, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, posiadającego NIP 774-32-28-081, REGON 364131770, w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000154882, posiadający NIP 774-24-73-542; REGON 610260915; kapitał zakładowy w wysokości 21.293.000,00 złotych, na podstawie Pełnomocnictwa nr 27/2016 z dnia 30.12.2016 r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku Panią Edytę Lewandowską, ogłasza postępowanie w trybie wyboru oferty, którego przedmiotem jest: „Wykonanie okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej w budynkach i lokalach będących własnością Gminy Miasto Płock reprezentowanej przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku w imieniu, którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. w Płocku zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zmianami).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Górna 56A m. 1, Słoneczna 64 m. 10 - wymiana podłóg

24.07.2017 | 15:07

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: Wykonanie wymiany i remontów podłóg w nw. lokalach mieszkalnych: 1. Górna 56A m. 1 2. Słoneczna 64 m. 10.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Bielska 41 m. 5 - remont pustostanu

24.07.2017 | 14:52

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bielska 41 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Krótka 7 m. 21 - remont pustostanu

24.07.2017 | 14:50

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. krótka 7 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Jaśminowa 4 m. 69 - remont pustostanu

24.07.2017 | 14:49

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 69 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Jaśminowa 4 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Słoneczna 62 m. 8 - remont pustostanu

24.07.2017 | 14:47

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słoneczna 62 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Skłodowskiej 2 m. 17 - remont pustostanu

24.07.2017 | 14:43

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na: wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na opróżnianie lokali

21.07.2017 | 15:12

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock oraz jako Administrator, w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A informuje.

czytaj więcej »

Garaż przeznaczony do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

20.07.2017 | 14:52

Gmina Miasto Płock posiada wolny garaż stanowiący własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczony do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert na sprzedaż powierzchni strychowej w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9

18.07.2017 | 13:54

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 9 w imieniu której działa Administrator Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza wybór ofert na sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 9.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na opróżnianie lokali

14.07.2017 | 13:37

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie Wyboru oferty na opróżnianie lokali mieszkalnych (pustostanów) oraz przynależnych do nich piwnic, węzła cieplnego oraz korytarza piwnicznego, wymagających opróżnienia z gabarytów i innych zalegających rzeczy wraz z wywozem.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert na opróżnianie lokali

13.07.2017 | 08:34

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock oraz jako Administrator, w imieniu Zarządu Budynków Komunalnych z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A informuje, iż postępowanie w trybie wyboru oferty.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o pracę - Dział techniczny - Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

11.07.2017 | 09:13

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o. w Płocku poszukuje kandydata na stanowisko : SPECJALISTY DS. REMONTÓW / INSPEKTOR NADZORU Opis stanowiska :

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku wyboru ofert - Bartnicza 1 m. 5A - remont pustostanu

07.07.2017 | 08:59

Ogłoszenie o wynikach postępowania w trybie wyboru ofert Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz Gminy – Miasto Płock informuje, iż w wyniku postępowań w trybie wyboru ofert na: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Bartnicza 1 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia, została wybrana oferta:

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży

06.07.2017 | 12:49

Ogłoszenie wyników przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem garaży. Szczegóły w załączniku:

czytaj więcej »

Wolne lokale użytkowe oraz boks motorowy stanowiące własność Gminy-Miasto Płock do wynajęcia

05.07.2017 | 13:45

Gmina Miasto Płock posiada wolne lokale użytkowe oraz boks motorowy stanowiące własność Gminy - Miasto Płock, przeznaczone do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

czytaj więcej »

MZGM TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13 A ogłasza wybór oferty na : dostawę książeczek opłat dla lokali zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o. o. w Płocku.

26.04.2017 | 11:44

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A ogłasza wybór oferty na :

dostawę książeczek opłat dla lokali zasobu własnego, lokali gminnych i lokali we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o. w Płocku.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - budynki Wspólnoty Mieszkaniowe - wymiana wodomierzy lokalowych

11.04.2017 | 15:26

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają wybór ofert na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyborze ofert - Obr. Westerplatte 5 - sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na samodzielny lokal mieszkalny - 80 m²

22.03.2017 | 11:10

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 5 ogłasza nabór ofert na: sprzedaż powierzchni strychowej z przeznaczeniem na adaptację na samodzielny lokal mieszkalny w budynku położonym przy ul. Obr. Westerplatte 5 w Płocku o powierzchni ok. 80 m² (po obrysie podłogi).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o wyniku aukcji ustnej na łączną sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Płocku przy ulicy Żyznej

03.11.2016 | 12:58

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. informuje, że w wyniku aukcji ustnej przeprowadzonej w dniu 03.11.2016 r. , uprawnienia do zawarcia umowy sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych o nr. ewidencyjnych : 107/13, 107/17 oraz 107/18 nabył :

Waldemar Ludwik Nowak działający w imieniu „AUTOCENTRUM” Waldemar Nowak, Mirosław Sikorski Spółka Jawna.

czytaj więcej »

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki

25.04.2016 | 15:09

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą lokalizacji siedziby Spółki, w dniach 29.04.2016 (piątek) i 02.05.2016 (poniedziałek) biura zlokalizowane w budynku przy ul. Polnej 7 będą nieczynne. Jednocześnie informujemy, iż obsługa interesantów przez poszczególne Rejony Obsługi Mieszkańców będzie realizowana bez zmian. Od dnia 04.05.2016r. zapraszamy do nowej siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 13A (wejście od ul. Sienkiewicza). Telefony kontaktowe oraz godziny pracy i dyżurów pozostają bez zmian. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy

czytaj więcej »

O Ś W I A D C Z E N I E NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

17.06.2015 | 13:03

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Prezydenta Miasta deklarację zawierającą niezbędne dane do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty. W celu sporządzenia ww. deklaracji właściciel nieruchomości uzyskuje dane z „Oświadczeń na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oświadczenie należy złożyć do właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty. Druk oświadczenia jest dostępny w Załączniku oraz w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców: ROM Nr 3 ul. Gradowskiego 3 ROM Nr 4 ul. Miodowa 8 ROM Nr 5 ul. Kochanowskiego 5

czytaj więcej »

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11.05.2015 | 08:56

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.), Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo do oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.04.2015 | 08:00

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. informuje, iż podmiot składający ,,Oświadczenie na potrzeby złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, może działać poprzez pełnomocnika. W tym celu do ww. oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo, a następnie złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców. Druk pełnomocnictwa w załączeniu:

czytaj więcej »

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5

20.01.2012 | 10:26

Lokale biurowe do wynajęcia przy ul. Kochanowskiego 5Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali biurowych położonych w Płocku przy ul. Kochanowskiego 5 o powierzchni użytkowej od 6,08 do 18,79 m2 usytuowanych w budynku parterowym.

czytaj więcej »

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8

22.11.2011 | 10:04

Lokale użytkowe do wynajęcia przy ul. Miodowej 8Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów najmu lokali użytkowych.

czytaj więcej »

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30